Signup for a folk alley account


Artist : Karen Matheson

Album: Downriver

Label: Alliance

Release: February 21, 2006

Price: $13.99

Sales Rank: 111892

Availability:

Buy This CD

Purchases
made through
Amazon.com
help support
FolkAlley.com.

Album Tracks

1 Chi Mi Bhuam
2 Cronan Bleoghainn
3 Gleann Baile Chaoil
4 I Will Not Wear The Willow
5 O Mhairi's Tu Mo Mhairi
6 Laoidh Fhearchair Eoghainn
7 O Nach Eisdeadh
8 Singing In The Dark
9 Puirt A Beul
10 Luadh An Toraidh
11 Crucan Na Bpaiste

Explore Similar Music

Artist : Karen Matheson

Album: Dreaming Sea

Release: October 31, 2000

Label: Valley

Detailed Album Info

Price: $10.64

Sales Rank: 73554

Availability:

Buy This CD

Purchases made through Amazon.com help support FolkAlley.com.Artist : Capercaillie

Album: Dusk Til Dawn: Best Of Capercaillie

Release: August 15, 2000

Label: Valley

Detailed Album Info

Price: $16.40

Sales Rank: 201200

Availability:

Buy This CD

Purchases made through Amazon.com help support FolkAlley.com.Artist : Capercaillie

Album: Delirium

Release: July 2, 2002

Label: Valley

Detailed Album Info

Price: $13.99

Sales Rank: 56020

Availability:

Buy This CD

Purchases made through Amazon.com help support FolkAlley.com.Artist : Karen Matheson

Album: Time to Fall

Release: July 23, 2002

Label: Sanctuary Records

Detailed Album Info

Price: $11.39

Sales Rank: 132438

Availability:

Buy This CD

Purchases made through Amazon.com help support FolkAlley.com.Artist : Julie Fowlis

Album: Cuilidh

Release: August 19, 2008

Label: Spit & Polish/Shoeshine Records

Detailed Album Info

Price: $13.91

Sales Rank: 69074

Availability:

Buy This CD

Purchases made through Amazon.com help support FolkAlley.com.


Support Folk Alley During Our Spring Fund Drive!